Factory

We can start our production by using subcontractor. We have an agreement of confidentiality and a letter of intent for the manufacture of the product with a company named Elektro Hill. They can produce our Ape TV very fast approximately 100 000 pieces a week.

We have made the layout of the final factory and all calculations of the whole process and needed equipments for next 10 years. All this information is on the excel files.

In Finnish:

Olemme tehneet tehtaan layoutin ja suunnitelmat tuotannon toteuttamisesta, johon olemme tutkineet ja valinneet parhaista saatavilla olevista tuotantovälineistä meille sopivat sekä olemme tehneet täydet laskelmat tuotannon ihmisten ja koneiden kapasiteetin riittävyydestä ensimmäisiksi vuosiksi (3 v) ja 10 vuotta eteenpäin. Ohessa on taulukon sisältöotsikot, jotka on tehty excel-taulukkona 10 vuoden ajalta (tässä ilman lukuja).


Yhteenvetotaulukko  
Tuotanto yhteensä

Viikkotuotanto

Autom.linja 7/24/365

Linjoja kpl

Käytetyt valmistus päivät
Konekapasiteetti käytössä
 

Tuotantotyöntekijöitä

2-vuoro v:sta 2012
 

Pakkaustyöntekijöitä

2-vuoro v:sta 2012

Työntekijöitä yhteensä  
Tehdas
Tuotanto m2

Pakkaus m2

Tehdas yhteensä m2
 

Varastot

Tulovarasto m2

Välivarasto m2

Loppuvarasto m2

Varastot yhteensä m2
 

Kokonaisuus yhteensä